Legal

Aansprakelijkheid

De website van DAP Equinox CVBA is bedoeld om de diensten die wij aanbieden toe te lichten.
De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis. Door de snelle evolutie van de wetgeving en het beleid, blijft het mogelijk dat de informatie niet volledig accuraat is.

DAP Equinox CVBA is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van haar site. De informatie die is opgenomen is uitsluitend van algemene aard en is niet op de bijzondere situatie van een persoon of entiteit gericht en kan niet beschouwd worden als een professioneel of juridisch advies.

DAP Equinox CVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar website. DAP Equinox CVBA is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. DAP Equinox CVBA zal de links naar die websites wegnemen, zodra het kennis heeft van het illegale karakter ervan.

Privacy

Voor sommige diensten, zoals het vragen naar inlichtingen of het abonneren op de elektronisch nieuwsbrief, dient u DAP Equinox CVBA  bepaalde persoonlijke gegevens te verschaffen. Deze gegevens kunnen door DAP Equinox CVBA worden gebruikt om informatie te verstrekken over onze activiteiten of conferenties die u zouden kunnen interesseren en om u onze publicaties aan te bieden en toe te sturen. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, gelieve ons dit dan te laten weten per email aan info@dapequinox.be. Bovendien heeft u steeds het recht om uw gegevens in te kijken, te verbeteren of te verwijderen uit ons bestand door ons te contacteren per email.

De website van DAP Equinox CVBA maakt gebruik van “cookies”, dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC worden bewaard. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Cookies worden in geen geval gebruikt voor commerciële of direct marketing acties. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser indien u dat wenst.

DAP Equinox CVBA behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, lay-out, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van de DAP Equinox CVBA website zijn door auteursrechten beschermd.
Reproductie, mededeling en terbeschikkingstelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.