Gynaecologie en reproductie

Naast de traditionele opvolging van de cyclus en embryospoelingen van uw merrie, bieden wij ook meer gespecialiseerde gynaecologische ingrepen aan. Sommige merries zijn na één inseminatie drachtig. Bij andere gaat het soms wat moeizamer. Er zijn tal van oorzaken die hierbij aan de basis kunnen liggen. Om deze problemen te onderkennen bieden wij de mogelijkheid voor verder onderzoek aan. Het stellen van een exacte diagnose zorgt ervoor dat we de meest gepaste behandeling kunnen inzetten om zo de kans op een succesvolle dracht te optimaliseren.

Het onderzoek van een merrie die niet drachtig wordt, verloopt volgens een gestandaardiseerd protocol. Zodoende worden middelen op de meest kostenefficiënte manier aangewend. Bovenop het echografisch onderzoek van genitaalstelsel kunnen wij u staalnames (bacteriële swabs, baarmoederbiopten), verwijderen van baarmoedercystes, vulvoplastie/cashlick (vulva opening verkleinen) en hysteroscopie (endoscopisch onderzoek van het vrouwelijk urogenitaalstelsel) aanbieden.

Sommige merries kunnen naast het niet drachtig worden ook gedragsveranderingen vertonen. Door middel van bloedonderzoek en echografisch onderzoek van de ovaria (eierstokken) kan gediagnosticeerd worden of er een tumor aanwezig is. Door middel van een staande laparoscopische ingreep (ovariëctomie) kan de aangetaste eierstok met tumor verwijderd worden. Na 6 weken revalidatie kan de merrie terug ingezet worden in de fokkerij.

Tijdens de partus (bevalling) kan de merrie achteraan scheuren. Wanneer in erge mate gescheurd kan de merrie een cloaca krijgen. Men spreekt van een cloaca wanneer vagina en rectum uitmonden in één opening. Deze scheuren kunnen door middel van een staande reconstructieve chirurgie hersteld worden.

De nachtmerrie van elke fokker is een abnormale partus (dystocie). Een normale partus duurt maximaal 20 minuten. Indien het veulen er dan niet is, moet u in spoed uw dierenarts bellen. De dierenarts kan dan vaststellen dat de geboorte niet op de natuurlijke manier kan plaatsvinden doordat het veulen misvormd is of bij een afwijkende ligging of door een baarmoederdraaiing (uterustorsie). Een uterustorsie kan ook reeds voorkomen na 7-8 maanden dracht. Iedere dystocie en situatie is anders en vraag om een unieke aanpak om de overlevingskansen van merrie en veulen te vergroten. Wij zijn uitgerust om een spoed keizersnede (zowel staande flanklaparotomie als laparotomie onder algemene anesthesie) en een foetotomie uit te voeren.